Hari Biasa, Pekan Biasa XXXI Rabu, 6 November 2019

Liturgia Verbi (C-I) Hari Biasa, Pekan Biasa XXXI Rabu, 6 November 2019   Bacaan Pertama Rom 13:8-10 “Kasih itu kegenapan hukum.” Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma: Saudara-saudara, Janganlah berhutang sesuatu kepada siapa pun, tetapi hendaklah...
Read More ?