Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII Jumat, 11 Oktober 2019

Liturgia Verbi (C-I)
Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII

Jumat, 11 Oktober 2019

 


Bacaan Pertama
Yl 1:13-15;2: 1-2

“Hari Tuhan yang gelap gulita dan kelam kabut.”

Pembacaan dari Kitab Yoel:

Hai para imam, kenakanlah pakaian kabung dan mengeluhlah.
Merataplah, hai para pelayan mezbah.
Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung,
hai para pelayan Allahku,
sebab sudah lama
di rumah Allahmu tiada kurban sajian dan kurban curahan.

Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya.
Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri
ke rumah Tuhan, Allahmu,
dan berteriaklah kepada Tuhan.
Wahai, hari itu! Sungguh, hari Tuhan sudah dekat,
datangnya seperti hari pemusnahan dari Yang Mahakuasa.

Tiuplah sangkakala di Sion
dan berteriaklah di gunung-Ku yang kudus!
Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri,
sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat.
Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut,
suatu hari berawan dan kelam pekat.
Seperti fajar di atas gunung-gunung
terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat,
yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala,
dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun,
pada masa yang akan datang.

Demikianlah sabda Tuhan.


Mazmur Tanggapan
Mzm 9:2-3.6.16.8-9,R:9a

Refren: Tuhan menghakimi dunia dengan adil.

*Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,
aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib;
aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau,
bermazmur bagi nama-Mu, ya Yang Mahatinggi.

*Engkau telah menghardik bangsa-bangsa,
dan telah membinasakan orang-orang fasik;
nama mereka telah Kauhapuskan
untuk seterusnya dan selama-lamanya.
Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuat-Nya,
kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri.

*Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya,
takhta-Nya didirikan-Nya untuk menjalankan penghakiman.
Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan
dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.


Bait Pengantar Injil
Yoh 12:31b-32

Sekarang penguasa dunia ini dibuang ke luar, sabda Tuhan;
dan bila Aku telah ditinggikan dari bumi,
Aku akan menarik semua orang kepada-Ku.


Bacaan Injil
Luk 11:15-26

“Jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah,
maka Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.”

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas:

Sekali peristiwa,
Setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata,
“Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan.”
Ada pula yang mencobai Dia dan meminta tanda dari surga.

Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata,
“Setiap kerajaan yang terpecah-pecah, pasti binasa.
Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh.
Jika Iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri,
bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan?
Sebab kalian berkata,
bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul.
Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul,
dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan?
Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu.
Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah,
maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya,
amanlah segala miliknya.
Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang
dan mengalahkannya,
maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata
yang diandalkannya,
dan akan membagi-bagikan rampasannya.

Barangsiapa tidak bersama Aku, ia melawan Daku,
dan barangsiapa tidak mengumpulkan bersama Aku,
ia mencerai-beraikan.
Apabila roh jahat keluar dari manusia,
ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian;
dan karena tidak mendapatnya, ia berkata,
‘Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.’
Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih tersapu
dan rapi teratur.
Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain
yang lebih jahat daripadanya,
dan mereka masuk dan tinggal di situ.
Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk
daripada keadaannya semula.”

Demikianlah sabda Tuhan.


kemana kamu berpihak

Renungan Injil
Pada Bacaan Injil hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya relasi kita dengan-Nya dibangun.
Jika kita hendak bersekutu dengan-Nya, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mesti berpihak kepada-Nya dalam melawan kuasa kegelapan.
Keberpihakan ini wajib kita tunjukkan dalam sikap dan perbuatan kita.
Kita tidak bisa bersikap netral, atau tidak berpihak.
Begini yang disampaikan oleh Yesus, “Barangsiapa tidak bersama Aku, ia melawan Daku, dan barangsiapa tidak mengumpulkan bersama Aku,
ia mencerai-beraikan.”

Yesus mengajak kita untuk menghimpun kekuatan agar tidak dikalahkan oleh lawan.
Roh Allah adalah senjata yang ampuh untuk mengalahkan lawan, dan senjata ini diberikan kepada orang yang berpihak kepada Kristus.
Orang yang bersikap netral tidak dibekali dengan senjata ini, maka ia akan menjadi rapuh dan mudah ditundukkan.
Musuh tidak berani berhadapan langsung jika kita mempersenjatai diri dengan Roh Allah, musuh tak berani bertempur head-to-head.
Yang mereka perbuat adalah mencari celah-celah yang merupakan titik kelemahan kita lalu menyusup ke dalam diri kita melalui celah-celah itu.
Celah-celah itu adalah godaan, cobaan dan marabahaya.
Sangat mungkin kita akan menjadi lemah ketika menghadapi godaan atau iming-iming, terbuai oleh janji-janji manis, padahal semuanya itu sifatnya duniawi belaka.
Atau kita akan menyerah ketika menghadapi cobaan yang berat apalagi ketika menghadapi marabahaya, kita cenderung melupakan bahwa Allah adalah penyelamat lalu mencari pertolongan justru dari yang bukan Allah.

Maka dari itu, bersyukurlah kita karena Yesus telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya menutupi celah-celah yang merupakan kelemahan kita, yaitu dengan menjaga agar kita selalu berada di dalam persekutuan dengan-Nya, mengikuti Dia untuk selalu bersama-sama dengan-Nya.
Mengikuti Kristus artinya: menyangkal diri dan memikul salib masing-masing.
Kemampuan menyangkal diri adalah jurus ampuh untuk menghalau godaan, dan kerelaan memikul salib adalah solusi untuk mengatasi cobaan dan marabahaya.
Mari kita perbuat seperti yang diminta oleh Yesus ini!


Peringatan Orang Kudus
Tidak ada peringatan Orang Kudus.

Diambil dari:
http://liturgia-verbi.blogspot.co.id/
https://www.facebook.com/groups/liturgiaverbi

Leave a Reply

*

captcha *